PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 25 april 2021 zondagsnieuws en orde van dienst 25 april 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 25 april 2021
De liturgische kleur is wit. Usselo: 10 uur
Voorganger: ds. A. Rietsma uit Enschede
Ouderling: Roel ter Borg
Diaken: Liesbeth Harms
Kerkrentmeester: Henk Abbink
Koster: Rene Jongejeugd
Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Deze dienst is alleen online te volgen. Door hier te klikken komt u direct op de pagina van onze gemeente op kerkdienstgemist.nl. Let u op de mededelingen op de website!

Orde van dienst.
 • orgelspel
 • binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
 • woord van welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling
 • de kaarsen op de viertafel worden aangestoken door de ouderling
 • intochtslied psalm 65, 1, 5, 6 [organist]
(de dienst wordt geleid vanachter de tafel)
 • bemoediging en groet, al dan niet gevolgd door een drempelgebed en/of lied.
 • kyrie-gebed
 • glorialied 117a [mp3]
- gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen
 • Ezechiël 4, 1-16
 • lied 762 [pred zingt met organist mee (zo mogelijk)]
 • Johannes 10, 11-16
 • lied 23d [pred zingt met organist mee (zo mogelijk)]
 • uitleg en verkondiging (op de katheder)
 • orgelspel
 • dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • lied 23c [mp3]
 • wegzending en zegen
 • orgelspel


Collecte.
Diaconie collecte is voor kerk in actie ( binnenlands diaconaat) .
Met steun van Kerk in Actie, organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door b.v. muziek,dans,theater,film en fotografie wil de vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.  Mooi initiatief doet u mee? Het nummer van de Diaconie is:Nl84RABO0316726532.( staat in beeld )
De tweede collecte is voor de Plaatselijke Gemeente:Nl46RABO0316700541

De bloemen gaan als groet en felicitatie naar de heer Hassink, hij is 93 jaar geworden en ter bemoediging naar mevr. Ter Riet.


Dienst volgende week zondag 2 mei Usselo, 10.00 uur
ds.O.Haasnoot.

Dialectdienst op zondag 16 mei.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Pastorale zorg.Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via kerkdienstgemist. Dit kan dan op de PC door met de browser (Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge, Google Chrome) naar de site www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar in het "Zoek kerk" veld "Usselo" in te tikken en op het vergrootglas te klikken. Ook op een tablet of smartphone zijn de diensten te volgen, hiervoor moet de app "kerkdienstgemist" worden geïnstalleerd op het tablet of de smartphone. Binnen de app kan men weer zoeken naar "Usselo" om onze eigen kerkdiensten te kunnen volgen.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.