PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Zondagsnieuws en orde van dienst 28 augustus 2022 Zondagsnieuws en orde van dienst 28 augustus 2022
Jaargang 23 Nummer 39


Z O N D A G N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 28 augustus 2022
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Twekkelo: 10 uur Voorganger: ds. E. de Bruin uit Losser
Ouderling: Roel ter Borg Kerkrentmeester: Henk Abbink Diaken: Henk Blik
Koster: hr Roossink of hr. Overbeek Organist: Peter Slotman
Deze dienst wordt niet online uitgezonden vanwege de locatie in Twekkelo.

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we lied 600: 1 en 2

Bloemen in de dienst
De bloemen zijn bestemd voor Mevr. Lubbers ,Vretberg 11 ter bemoediging. En voor de heer de Graaf, Henri Dunantlaan 31, als groet uit de kerk.
Wij leven mee met:

Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
De collecten:
De diaconale collecte is deze zondag voor het Oecumenisch Citypastoraat Enschede. Deze vervult in de binnenstad de functie van "huiskamer van de buurt": een plek in de binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn leven, zorgen, plezier, of wat haar/hem maar bezig houdt.
Je kunt gewoon binnenlopen voor een kopje koffie, thee, een praatje en/of een goed gesprek. Iedereen is welkom.
Er zijn altijd 2 vrijwilligers aanwezig om je te woord te staan. Wil je een gesprek met een pastor dan is dat altijd te regelen.
Het Citypastoraat is afhankelijk van giften van mensen die dit werk een warm hart toedragen!


Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 28 augustus.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541t.n.v.College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 28 augustus.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag 4 september – Startzondag.
Usselo 10.00 uur
Voorganger is ds. H. Hinkamp uit Lichtenvoorde (geen dialectdienst)
We gaan na de dienst koffie drinken met wat lekkers, dan een buitenaktiviteit
en we sluiten af met een ijsje bij Hanninkś Dientje.

Opgave voor vrijdag 2 september bij Joke Aalpol
tel. 06-13793855 ( bellen of app mag ook) of mail: mts.pasman-aalpol@outlook.com

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst voor zondag 28 augustus 2022 Dienst in Twekkelo.

Orgelspel 
Mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Lied 276:1,2,3
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 215: 1,2,3,4
Kyriegebed
Lied 299b (alleen) Heer ontferm U
(voorzang per regel door vg, herhaald door gemeente)
Glorialied 305: 1,2,3
Gebed van de zondag

Lezing Deuteronomium 24:17-22 (oud)
Lied 146a: 1,4,6,7
Lezing Lucas 14:1 en 7-14 (oud)
Lied 991: 1 tm 7

Verkondiging

Orgelspel 
Lied 974: 1 tm 5

Gebeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecte

Slotlied 418:1,3
Wegzending en zegen
Orgelspel
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.