PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 29 augustus 2021 zondagsnieuws en orde van dienst 29 augustus 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)






Zondag 29 augustus 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur voorganger: ds.O.Haasnoot
Ouderling: Rineke Overbeek Diaken: Mieke Lippinkhof;
Kerkrentmeester: Paul Swank
Koster: Wim Cretier Organist: Peter Slotman


Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u ook vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Denkt u er aan dat u op uw plaats blijft en dat u ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand van elkaar houdt.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we lied 600 uit het Liedboek.


Koffie drinken
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken.Wij verzoeken u om ook in het Verenigingsgebouw rekening te houden met de maatregelen rond Corona. Bedenk dat de ander ook liever heeft dat u op afstand blijft, wilt u dit respecteren?


De schriftlezingen zijn: Jesaja 57:14-16 en Romeinen 12:1-5


De bloemen gaan als groet en bemoediging naar de heer Arno Wargerink van de Schierbeekstraat 13 te Boekelo. Als groet en felicitatie naar mevr. Scholten, Geerdinkweg 20  zij is 90 jaar geworden.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

De collecten:
De collecte voor de diakonie is voor: Reach another Foundation. Sinds 2018 steunt de diakonie deze stichting. Tineke Dikken,een gemeentelid van ons, is hierbij betrokken. Baby’s in Ethiopië worden vaak met een waterhoofd of een open ruggetje geboren, omdat de moeder tijdens de zwangerschap een tekort aan foliumzuur heeft gehad. De tweelingbroers van Tineke zijn beide chirurg. Ze zijn beide na hun pensioenering belangeloos deze kinderen gaan opereren.
Inmiddels zijn er al 6500 kinderen geopereerd. Er zijn 40 Ethiopische artsen opgeleid die dit werk kunnen doen. Ook is er samen met de Ethiopische overheid een voorlichtingscampagne gestart voor het gebruik van foliumzuur tabletten tijdens de zwangerschap. 
Voor hen die de dienst digitaal meemaken:uw bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de diaconie: NL84 RABO 0316726532 o.v.v. Reach another Foundation .


De andere helft van de collecte gaat naar de Plaatselijke Gemeente. 
Hiervan is het nummer:NL46 RABO 0316700541 o.v.v. Deurcollecte 29 augustus


De dienst volgende week zondag 5 september
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Grandia uit Doesburg.


Bereikbaarheid van de kerk-werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat.
Vanwege wegwerkzaamheden in en rond Usselo zal onze kerk de komende periode helaas niet over alle wegen bereikbaar zijn.
Dit geldt voor:
De Haaksbergerstraat vanuit de richting Haaksbergen tot de bebouwde komgrens aan de Haaksbergse kant Usselo van 30 augustus tot en met 24 september;
De Boekelosestraat is opgebroken tussen 13 september en 21 oktober. U kunt met de auto tot de Usseleresweg rijden;
In Usselo zelf, tussen de bebouwde komgrens aan de Haaksbergse kant en het Kerkenbruggerpad, wordt de weg tussen 20 september en 8 november opgebroken en tussen het Kerkenbruggerpad en de bebouwde komgrens aan de Enschedese kant wordt de weg tussen 11 oktober en 30 november opgebroken.
Per fiets blijft de kerk over de Haaksbergerstraat bereikbaar.
Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Op onze website vindt u iets uitgebreidere informatie. Daar zullen wij u ook op op de hoogte houden van wijzigingen in de planning.
Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten via Kerkdienstgemist te volgen op de website: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!










Speciale dienst voor allen die met Covid 19 te maken hebben gehad, direct of indirect, persoonlijk of als groep.


Welkom
Aansteken van de kaarsen
Lied 314:1
Begroeting
Lied 314:2


Gebed om ontferming
Lied 867


Gebed
Woord voor de kinderen
Woord van de burgemeester
Lied 415:1
Lezing -Jesaja 57:14-16
Lied 275:1, 2, 3.
Lezing: -Romeinen 12:1-5
Overdenking
Stilte
Lied 647


Gebeden
Collecte
Slotlied 898:1,3.
Zegen
Amen, amen amen







 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.