PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 2 mei 2021 zondagsnieuws en orde van dienst 2 mei 2021
Z O N D A G S N I E U W S

Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 2 mei 2021
De liturgische kleur is wit. Usselo: 10 uur
Voorganger: ds.O.Haasnoot
Ouderling: Jan ter Mors
Diaken: Henk Blik
Kerkrentmeester: Riette Wissink
Koster: Henk Aalpol
Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Deze dienst is alleen online te volgen. Door hier te klikken komt u direct op de pagina van onze gemeente op kerkdienstgemist.nl. Let u op de mededelingen op de website!
Opnieuw diensten in de kerk in Usselo.
Het Moderamen heeft besloten om met ingang van zondag 9 mei 2021 opnieuw kerkdiensten, zij het onder voorwaarden, met de gemeente in de kerk in Usselo te houden.
De voorwaarden zijn:
  • Er mogen maximaal 50 bezoekers per dienst in de kerk; (Mocht de kerk vol zitten dan worden de “laatkomers” verzocht weer naar huis te gaan i.v.m. overschrijden van het maximum)
  • Bezoekers moeten de pijlen op de vloer in de kerk volgen en gaan zelf op de plek zitten;
  • Bezoekers schijven wel hun naam en telefoonnummer op de bezoekerslijst in de hal van de kerk;
  • De bezoekers dragen mondkapjes als zij zich verplaatsen in de kerk;
  • Er wordt niet gezongen omdat blijkt dat op deze wijze het virus zich actief verspreidt;
  • De kerkdienst wordt ook digitaal uitgezonden;
  • Er zal na afloop geen koffiedrinken zijn;
Namens het moderamen; Jan W. ter Mors (Voorz.)

Orde van dienst. Zondag cantate
Welkom en mededelingen
aansteken van de kaarsen
lied 655: 1, 2.
begroeting
lied 655: 3, 4, 5
gebed
glorialied
lied 654: 1, 4
gebed om de Geest
Psalm 119:17-24
Johannes 15:1-8
Lied 656
Overdenking
Lied 970: 1, 2, 3.
Gebeden- dankgebed- stil gebed- onze Vader
Collecte
Slotlied 657:1
Zegen
Amen, amen, amen

Collecte.
De eerste collecte is voor Jong Protestant
Jong Protestant, de jeugdwerk organisatie van de Protestantse kerk, ontwikkelt materiaal voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben.
Ook wij maken gebruik van deze materialen . Uw gift hiervoor kunt u overmaken op de rekening van de Diaconie.Nl84RABO0316726532
De tweede collecte is voor de Plaatselijke Gemeente: NL46RABO0316700541

De bloemen gaan als groet en felicitatie naar de heer Wes en naar Riette Wissink met felicitatie voor haar lintje.

Dienst volgende week zondag 9 mei Usselo, 10.00 uur (met max. 50 personen.)
ds. J. Hazeleger uit Eibergen.

Dialectdienst op zondag 16 mei.
ds. H. Hinkamp uit Lichtenvoorde


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Pastorale zorg.Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via kerkdienstgemist. Dit kan dan op de PC door met de browser (Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge, Google Chrome) naar de site www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar in het "Zoek kerk" veld "Usselo" in te tikken en op het vergrootglas te klikken. Ook op een tablet of smartphone zijn de diensten te volgen, hiervoor moet de app "kerkdienstgemist" worden geïnstalleerd op het tablet of de smartphone. Binnen de app kan men weer zoeken naar "Usselo" om onze eigen kerkdiensten te kunnen volgen.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.