Zondagsnieuws en orde van dienst 30 juli 2023Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 30 juli, Usselo 10.00 uur
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is online te volgen.
Voorganger: Ds.Jan Bouwmeester uit Zeist.
Ouderling: Roel ter Borg kerkrentmeester: Riette Wissink, diaken: Liesbeth Harms
Koster: Gerard Roossink Organist: Peter Slotman. Techniek: Rien v.d. Broeke.


Bloemen in de dienst gaan als felicitatie van de gemeente naar: de heer van Eijkel ,
Suze Robertsonlaan 11,hij is 80 jaar geworden. Als groet gaan de bloemen naar mevr. Beuink, Hengelosestraat 447.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
De diaconale collecte is deze zondag voor het City Pastoraat.
Het oecumenisch City Pastoraat Enschede is ook “huiskamer van de buurt”,
een plein de binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn leven, zorgen, plezier,
of  wat haar/hem maar bezig houdt. Je kunt gewoon binnen lopen voor een kopje koffie, thee, een praatje en/of een goed gesprek. Iedereen is welkom!
Van harte aanbevolen!
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdragen kunt u ook overmaken met vermelding van “collecte” en de datum van de dienst.
Het rekeningnummer voor de collecte tijdens de dienst is: NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo. Het rekeningnummer voor de uitgangscollecte is: NL 46 RABO 0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.Uw giften zijn zeer welkom.

U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code.”
 De betreffende QR-code is elke zondag hetzelfde en ziet er als volgt uit:
Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


Wadlopen op zaterdag 9 september.
Verschillende jaren al gaat een groep jongeren vanuit Usselo dit avontuur aan onder leiding van Henk Blik, onze ervaren wadloopleider! Start om 10.30 uur in Noordpolderzijl. Vertrek vanaf Usselo 7.30 uur. Kosten 15,-- en opgave voor 24 augustus bij:
Henk Blik : hjblik@hjb-ict.com of Rineke Overbeek: rineke.overbeek@gmail.com
of Wiebke Heeren: wiebkeheeren@hotmail.com

De dienst volgende week zondag: Usselo 10.00 uur ds. Wiebke Heeren.
Viering maaltijd van de Heer.

Voedselbank: u kunt in juli en augustus toiletartikelen inleveren.

Pastorale zorg. Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !

Orde van dienst-
 
 1. openingslied: lied 280, 1 tot en met 4
 2. bemoediging en groet
 3. psalm 84: 1 en 2
 4. kyriegebed met responsie 299d ( alleen de eerste 3 regels door allen gezongen na elke bede)
 5. glorialied: 305
 6. gebed bij de opening van de Schriften
 7. lezing uit het eerste testament: 1 Koningen 3,  5 - 12 (lector)
 8. lied 119a:  1 en 2
 9. lezing uit het tweede testament: Mattheus 13, 44 - 52
 10. lied 837: 1 en 2
 11. uitleg en verkondiging


 12.   

12 orgelspel
 1. lied 837: 3 en 4
 2. dienst van de gebeden en gaven: dankgebed, voorbeden ( met responsie 367e )  stil gebed en Onze Vader
 3. inzameling van de gaven
 4. slotlied: 416 geheel
 5. zegen


 
 
 
 
terug