Zondagsnieuws en orde van dienst 30 juni 2024                                                                  Z   O   N   D   A   G  S  N   I   E   U   W   S

                                            Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
                                                              (www.protestantsegemeente-usselo.nlZondag 30 juni 2024, Maaltijd van de Heer
 Usselo 10.00 uur
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is  online te volgen.
Voorganger: ds. Janneke Bekhof uit Hengelo
Kerkrentmeester: Paul Swank, Diakenen: Tineke Dikken en Mieke Lippinkhof, Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman, Techniek: Henny Dekker
 
Bloemen in de dienst
De bloemen gaan als groet en bemoediging naar de heer Rudy van Ulzen, Henri Dunantlaan 56.

Orde van Dienst
In verband met afwezigheid van de redactie is deze Zondagsnieuws eerder dan normaal aangemaakt en kunnen wij de orde van dienst helaas niet bijsluiten.
De liederen zullen wel op het scherm worden vertoond.

Collecte
De diaconale collecte is deze zondag voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat Moldavië 
Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden 
Uw gift is daarom heel welkom!

De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code onder deze pagina.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag,
Usselo, 10.00 uur  voorganger: Ds. Wiebke Heeren

Pastorale zorg
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com.  Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch
053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !
 
VOORBEREIDING
Intochtslied: lied 276: 1 en 2
Stilte
Bemoediging en Groet
Vervolg intochtslied: lied 276: 3
Drempelgebed
Lied: psalm 139: 1, 2 en 14
DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Heilige Schrift
Schriftlezing: Rechters 6: 1 - 24
Lied: lied 317
Evangelielezing: Matteus 6: 9 – 15
Acclamatie: lied 339A
Overdenking
Orgelspel
Zingen: lied 221
 
DIENST VAN DE TAFEL
Dankgebed en voorbeden
Nodiging
Gezongen geloofsbelijdenis: lied 340B
Inzameling van de gaven
Lezing formulier
Gebeden en Onze Vader
Vredeswens
Zingen: lied 377
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed en slotgebed
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: lied 418

 
terug