PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 4 september 2022 zondagsnieuws en orde van dienst 4 september 2022
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 4 september 2022, Startzondag.
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. Ds. H. Hinkamp uit Lichtenvoorde
Ouderling en kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Diaken: Mieke Lippinkhof
Koster: Hans Wooldrik, Organist: Jan Fahner


Thema “Aan tafel”
Vandaag is het de startdienst. Na de dienst komen we in het Verenigingsgebouw bij elkaar voor een gesprek onder het genot van een kop koffie of thee en wat lekkers. Daarna is er een activiteit die door de jeugd is voorbereid. Aansluitend aan de activiteit wacht u nog als verrassing een koude lekkernij.

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.

Schriftlezingen
Eerste lezing: Lucas 9: 57 – 62, tweede lezing: Matteus 13: 1 – 9

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaan deze zondag als groet en bemoediging naar mevrouw Pil, Ganzebosweg 200.
De tweede bos bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevrouw ter Horst, Gerinkhoekweg 22, Twekkelo.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Bericht van Olaf en Riet Haasnoot
Van Olaf en zijn vrouw Riet ontvingen wij onderstaand bericht.
We willen iedereen hartelijk danken voor de reacties die we kregen sinds Olaf de ziekte van Kahler heeft. We zijn blij met jullie kaarten, appjes en andere reacties. Na de diagnose kan nu de behandeling met chemokuren beginnen. Olaf is lichamelijk en mentaal wat verzwakt, hij heeft veel pijn in de botten en loopt met een rollator. Het is ook wel veel: stoppen met werk, verhuizen, wennen in een nieuwe omgeving, andere mensen leren kennen. Het is voor ons een hele steun om te merken dat er vanuit onze laatste gemeente zo met ons wordt meegeleefd.
Riet en Olaf Haasnoot, Jan Nieraethstraat 70, 6541 GA Nijmegen.

De collecten:
Collecte tijdens de dienst: Kerk in actie, Werelddiaconaat
Myanmar
Een volwaardige plek voor mensen met een beperking. Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene , zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten, i.v.m. medische kosten. Kerk in actie ondersteunt deze gezinnen met zorg, revalidatie maar ook met werk.
Helpt U deze diaconale ondersteuning?
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 26 juni. 

Collecte bij de uitgang: Voedselbank
Aan tafel” is het jaar thema voor het nieuwe kerkelijke seizoen van de Protestantse Kerk
Start zondag is het moment om hiermee aan de slag te gaan .Wat is het  niet gezellig om met elkaar te eten en naar elkaars verhalen te luisteren. Helaas zijn er mensen die zich afvragen kunnen we vandaag wel eten. De voedselbank is een goede instantie die dan kan helpen. Maar ze hebben wel onze hulp nodig. Daarom is onze vraag neem iedere zondag een kleinigheid mee . Er staan dozen in de hal waar u het in kunt doen . Natuurlijk mag u ook een doos meenemen en thuis vullen. We gaan het hele jaar door producten verzamelen. In Enschede gaan zelfs mensen de straat op met een bolderkar om in te zamelen. Zo kunnen we met elkaar een steentje bijdrage in de bestrijding van armoede.
Vandaag gaat de collecte voor de Plaatselijke Gemeente  dan ook naar de Voedselbank.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 26 juni.
Uw giften zijn zeer welkom.

De dienst volgende week zondag 11 september
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. E. van Houwelingen uit Hengelo

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.