zondagsnieuws en orde van dienst 5 mei 2024Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo


(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 5 mei, Bevrijdingsdag,
5e zondag van Pasen; zondag Rogate- Vraagt/Bidt.
De liturgische kleur is wit
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. Jan Hazeleger, Eibergen
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Liesbeth Harms, Kerkrentmeester: Paul Swank,
Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman, Kerkdienstgemist: Joop Harms.

Bloemen in de dienst
De bloemen gaan deze zondag als groet en felicitatie naar Renske Wijnbergen, Vretberg 9, zij is 80 jaar geworden en als groet en bemoediging naar de heer Hubers,  Agaatstraat 13.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
kerk in Actie (Noodhulp) Oekraïne, Steun voor inwoners en ontheemden 
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. 

De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw giften zijn zeer welkom.

De dienst volgende week zondag 12 mei
Twekkelo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Jaap Jonk uit Eibergen.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

Pastorale zorg
Vanwege het ziekteverlof van ds. Wiebke Heeren kunt u met vragen rondom pastorale zorg contact opnemen met ouderling Ria Teussink, tel. 06 14344119. Ria zal u verder helpen met uw vraag en zo nodig contact opnemen met de predikant die ds. Wiebke Heeren vervangt.

De kerk online
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Evita Vledder, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch
053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u allen een fijne zondag en week.

Orde van dienst
Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling
Kaarsenlied : Lied 600 : 1 en 2.
VOORBEREIDING
( Allen gaan staan)
Moment van stilte.
In een over en weer zingen wij de Bemoediging en het Drempelgebed met de
woorden van Lied 291d
( Hierna gaan allen zitten)
Zingen : Lied 150
Als Kyrië zingen wij : Lied 281: 2,3 en 5
Glorialied : Lied 281 : 6,7 en 10.
DIENST VAN DE SCHRIFT
Groet :
V. : De Eeuwige zal bij u zijn
A. : De Eeuwige zal u bewaren
Als gebed bij de opening van de Schrift zingen wij : Lied 333 (3x)

 
Eerste Lezing : Gebed van een Russische Jood, uit :
Gedichte an Gott sind Gebete, Gott in der neuesten sowjetische Poësie”
Zingen : Lied 1010 : 4
Tweede lezing : 1 Johannes 4 : 7 t/m 12 en 20 + 21
Zingen : Lied 791 : 1,2 en 3
Evangelie lezing : Johannes 15 : 9 -17
Zingen : Lied 791 : 4,5 en 6
Overdenking
Zingen : “Gebed van Franciscus” 9
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Inzameling van de gaven tijdens orgelspel
Zingen : Lied 885
UITZENDING EN ZEGEN met een door allen instemmend gezongen AMEN
Zingen : Lied 708 : 1 en 6
 
terug