PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst zondag 28 maart 2021 zondagsnieuws en orde van dienst zondag 28 maart 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 28 maart 2021 Palmzondag.
De liturgische kleur is paars.
Deze dienst is alleen online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: ds. H. Cohen Stuart-Fens uit Oosterhesselen.
Ouderling: Rineke Overbeek Diaken: Henk Blik Kerkrentmeester: Riette Wissink
Koster: Henk Aalpol Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Deze dienst is alleen online te volgen. Door hier te klikken komt u direct op de pagina van onze gemeente op kerkdienstgemist.nl.Let u op de mededelingen op de website!

Liturgie voor de Protestantse Gemeente te Usselo
Palmzondag, 28 maart 2021
De liturgische kleur is paars
ORDE VAN DIENST

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Lied Psalm 142: 1 en 3 Tot God de Heer hief ik mijn stem

Bemoediging en groet

Lied Psalm 142: 6 Red mij van wie te sterk mij is

De zeven werken van barmhartigheid: Gevangenen bezoeken
Gedicht van een gevangene

Ik luister naar het rammelen
van een sleutelbos.
dan gaat het weer gebeuren,

de deur gaat even los.

Ik wacht dan tot een voetstap
voor mijn deur zal staan.
En wacht dan heel gelaten
dat hij zal open gaan.

Dat zijn zo die momenten
waar ik nu zo aan hang.
Is dat de deur weer open gaat
al is het niet voor lang.


uit: Gaat u even zitten – gedichten uit de gevangenis,
uitgave: Diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Haarlem

Kyriegebed (gezongen): Lied 281: 1, 4 en 5 Wij zoeken hier uw aangezicht(te vinden o.a.: Ronald Mulder You tube, maar niet mooi

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Lezing Jesaja 42: 5 – 9

Lied 973: 1, 2 en 3 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor

Lezing Marcus 11: 1 – 11 Intocht in Jeruzalem

Lied 552: 1 en 2 Dit is een dag van zingen

Verkondiging

Meditatieve muziek Heinrich Schütz : ‘Seid Barmherzig’ – You tube, een gedeelte, 2 á 3 minuten)

DIENST VAN ONS ANTWOORD

Gebeden
Lied 568a Ubi caritas

Gaven

WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied 556: 1 – 5 Alles wat over ons geschreven is

Zegen
AMEN

Gedicht van een gevangene


Het bezoek is weer vertrokken,
die zijn naar huis gegaan.

Wat voor hen nabij is,
maar ver van mij vandaan.


Ik voel mij weer omsloten
door de eenzaamheid.
Alles is zo somber,
zoveel ben ik hier kwijt.

Toch ondanks het gevoel
van dit groot gemis

ga ik weer zitten wachten
tot er weer iemand is.
uit: Gaat u even zitten – gedichten uit de gevangenis,

uitgave: Diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Haarlem

De bloemen
De bloemen voor zondag 28 maart zijn als bemoediging bestemd voor Mevr. Nagenborg.
En als felicitatie voor de familie Stokkers waar een baby is geboren.
De collecten:
De collecte voor de diaconie is voor kerk in actie.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u overmaken op de rekening van de kerkrentmeesters Nl46 RABO0316700541
Collecte voor de Diaconie is voor het Vasten Trommeltje
“Ik ben er voor jou” is het thema van kerk in actie in deze 40 dagen campagne en is geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.
Elke week tot en met Pasen leggen we de focus op een doel en één van de zeven werken die bij dit project past. We vragen u 7 weken lang het geld voor dit project in een “Vasten Trommeltje  te doen en dit met Pasen in te leveren. Helaas kunnen we met Pasen nog niet samen komen, daarom willen wij u vragen het geld over te maken op de rekening van de Diaconie.NL84RABO0316726532
Deze week is de collecte gefocust op: De Doden begraven.
Pasen is een feest van de opstanding, het nieuwe leven.God roept mensen weg uit een bestaan dat zonder hem een doodlopende weg is.We mogen opnieuw beginnen.
Wat betekent het Paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan dew slag als ze de Paaschallenge doen.De Paaschallenge is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.Met allerlei activiteiten doorleven jongeren het Paasverhaal..Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Dus deze Palmpasen Collecte is voor de Protestantse Kerk.

De collecte voor de plaatselijke gemeente kunt u overmaken op de  rekening van de kerkrentmeesters.Dit nummer staat bij u straks in beeld.NL46RABO0316700541.

Het thema voor de komende week is:
4 april.      Ik ben er voor jou        Pasen 

Diensten volgende week- de Goede week: ook alleen online te volgen.

donderdag 1 april Witte donderdag
om 19.30 uur ds. O. Haasnoot
vrijdag 2 april Goede Vrijdag
om 19.30 ds. O. Haasnoot
zaterdag 3 april stille zaterdag.
Om 19.00 uur ds. O.Haasnoot
zondag 4 april eerste paasdag
om 10.00 uur ds. O. Haasnoot.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via kerkdienstgemist. Dit kan dan op de PC door met de browser (Firefox, Internet Explorer of Microsoft Edge, Google Chrome) naar de site www.kerkdienstgemist.nl te gaan en daar in het "Zoek kerk" veld "Usselo" in te tikken en op het vergrootglas te klikken. Ook op een tablet of smartphone zijn de diensten te volgen, hiervoor moet de app "kerkdienstgemist" worden geïnstalleerd op het tablet of de smartphone. Binnen de app kan men weer zoeken naar "Usselo" om onze eigen kerkdiensten te kunnen volgen.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9
7542 NP  Enschede
Tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.