zondagsnieuws pinksteren 19 mei 2024Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Zondag 19 mei, Eerste Pinksterdag
Usselo 10.00 uur
De liturgische kleur is rood.
Deze dienst is online te volgen.
Voorganger: Ds. Job Stein.
Ouderling: Roel ter Borg, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek,
Diaken: Tineke Dikken
Koster: Gerard Roossink, Organist: Peter Slotman,
Techniek: Rien van den Broeke
De Cantorij onder leiding van Lidy Dekker verleent medewerking aan de dienst

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat als groet en felicitatie van de gemeente naar de heer Meijer, Laaressingel 139, hij werd deze week 90 jaar.
De tweede bos bloemen gaat als groet en bemoediging naar de heer Groothengel, Parralelweg 188.

Bericht van onze predikant
Ds. Wiebke Heeren is weer aan het werk gegaan, maar nog niet weer volledig, de helft van haar aantal uren.
Ze bouwt haar werkzaamheden rustig aan weer op, avondafspraken laat zij daarbij nog even liggen. Wiebke is blij weer terug te zijn in de gemeente.

Collecte
De diaconale collecte is deze zondag voor Collecte Protestantse kerk, Missionair werk.
Nederland Online platform voor zinzoekers
Op social media, waar jongeren veel tijd aan besteden, is maar weinig zichtbaar van God. Met interessante en inspirerende video’s, christelijke rolmodellen en vriendschappen laat Move Community op social media zien wat het betekent om te geloven in God. Hoe meer jongeren in hun social media gebruik meekrijgen van wie God is in deze wereld, hoe belangrijker het geloof voor hen wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt organisaties zoals Move Community die geloof en jongeren met elkaar verbindt.
 
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code onder deze pagina.

Tafelgespek op donderdag 23 mei.
We willen weer met elkaar eten en daarna in gesprek. Inloop vanaf 17.45 uur en start van de maaltijd om 18.00 uur.
Locatie: Verenigingsgebouw Usselo. Opgave vooraf, voor 21 mei, ook als u al eerder bent geweest, via Herma Blik-Folbert,
blikherma@gmail.com of telnr. 06- 492 716 54. U bent van harte welkom!


Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De dienst volgende week zondag,
Usselo, 10.00 uur voorganger: Ds. Hetty Cohen Stuart-Fens, Haaksbergen

Pastorale zorg
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch
053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !


 
terug