PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
WELKOM

WELKOM

De Protestantse gemeente te Usselo, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland, is een plattelandsgemeente aan de zuid-westrand van de gemeente Enschede met de kernen Usselo en Boekelo en de buurtschappen Twekkelo, Broekheurne en Rutbeek.

Wij ervaren onszelf als gemeente van Jezus Christus: thema’s als barmhartigheid en gerechtigheid komen vaak aan de orde. Hierbij zijn we op weg in een zoektocht, die we als leden in alle openheid willen gaan. In de vieringen en bijeenkomsten willen we geen drempels opwerpen, zodat iedereen zichzelf kan zijn in denken en doen.

We willen graag een kerk zijn met een aanbod en als kerk een sociale en maatschappelijke taak vervullen; het is van belang dat we als gemeenschap omzien naar elkaar en elkaar accepteren. Gastvrij bieden we als het ware een huis voor jong en oud!

Diensten
Zondag 23 februari
Usselo  10.00 uur
ds. W.Janssen 
 

 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.