PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Over ons Over ons

Samenstelling van de kerkenraad

PREDIKANT
Ds. O. G. Haasnoot, Haaksbergerstraat 819,  053 785 1695

DIAKENEN
mevr. E.Mol, Enschede, tel. 06-19914592
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek, Oude Haaksbergerdijk 2, tel 053-4282193
mevr M.E. Lippinkhof - Hubers, Boekelose Stoomblekerij 59, tel. 053-4357195

OUDERLINGEN
dhr. J.W. ter Mors, Willem Rijbertsstraat 26, 06-51066319
ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad
mevr. R Overbeek, Grote Veldweg 21, tel. 053-4280691
mevr.  H.J. Teussink - Nijhuis, Lammerinkweg 9, 053-4282438
mevr. B.G.J. Aalpol - Pasman, Haaksbergerstraat 1006, tel. 053-4280035
dhr. R.M. ter Borg, Mastbos 61, tel. 06-55075120
scriba kerkenraad

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER
mevr. R.H.A. Wissink-Roossink, Geessinkweg 403 tel. 053-4773098
dhr. H.G.H Abbink, Nieuwe Kampweg 130, 053-4281708
dhr. J. Berenbroek, Buurserstraat 500, tel. 053-4761892
dhr. P. Swank, Willem Kalfstraat 62, tel. 0610301492
penningmeester kerkrentmeesters

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)
dhr. G.H Bonke, Wissinksdijk 74, tel. 053-4775776
 

Contactadressen

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)
Kerkelijk bureau, Lammerinkweg 1, tel. 053-4283659
email:

-Usselo Vocaal
info: Corry Luimers 06-30864011
 
- Interkerkelijke werkgroep
Jeannet Andringa, Meester de Wolfplein 15, tel. 053-4282956

- Cantorij
Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond  18.30-19.30 uur in het Verenigingsgebouw
J.J.Damen, Henry Dunantlaan 10, tel. 053-4282018
 

- Hervormde vrouwengroep Boekelo
G.G. van der Valk – Dekker, Kwinkelerweg 39, tel. 053-4282020
 

- Hervormde vrouwengroep Twekkelo
A.W. Grooters - Geerdink, Strootbeekweg 16, tel.074-2918113
 

- Open Vensterwerk
Anneke Wooldrik, De Mans 16, tel 053-2300079
 

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)
Erna Nijhuis, Helweg 80, tel. 053-4288391
 

- Kindernevendienst en oppas
Rineke Overbeek , Grote Veldweg 21, tel.053- 4281269
Marjolein Blomesath, Windmolenweg 22, tel.053- 7850092

- Jeugdkerk voor 12 - plussers
Jenny Stokkers, Boekelerhofweg 100, tel.053-4281269
Nine van Schuppen, Windmolenweg 18, tel.053-4281813
 

- Verzorging opname van de kerkdienst
Hans Wooldrik, De Mans 16, tel.053-2300079

- Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst)
Mieke Lippenkhof, 053-4357195 of 06-53 92 83 28
Erna Nijhuis, 053-4288391 of 06-28 53 29 59

 

 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email:

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email:

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
   NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
   NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
mevr. A.E.Grobben-Berenbroek
Oude Haaksbergerdijk 2
7546 PZ Enschede
Tel. 053-4282193
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO
tel. 053-4283659

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 428 17 53
E-mail:

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen baar beide email adressen:


 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.