PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
WELKOM

WELKOM
Protestantse gemeente te Usselo

De startzondag 12 september 2021- deze is net geweest maar hier kunt u lezen wat we hebben gedaan!

We beginnen met een kerkdienst in de protestantse kerk te Usselo. Het thema is: van U is de toekomst”. We hebben het afgelopen jaar gezien, dat wij niet altijd de toekomst in handen hebben met onze goede bedoelingen. We zullen het geheim van het leven en de dood onder ogen moeten zien. Als we dit jaar ook gaan zoeken naar een nieuwe predikant, dan realiseren we ons des te meer, dat we ons heel goed voor kunnen doen, maar dat we met elkaar iets van dat grote mysterie levend willen houden. God is soms zomaar aanwezig en wij erkennen, dat dit geheim onder ons is. De toekomst is niet onze toekomst, wat ons toe komt en waar we denken recht op te hebben; maar is de toekomst, die van de andere kant komt. De toekomst die ons soms niet goed uitkomt, de toekomst die ons beeld weerspreekt, de toekomst die uit God is. 
Dat willen we gedenken en daarmee willen we starten en wat er kome, dat komt. Zo gaan we ons nieuwe jaar in en dat gaan we vieren tussen 10 en 11 uur. De kinderen doen ook mee aan de dienst. Na de dienst gaan we koffiedrinken en krijgen we krentenwegge. Ondertussen zullen we Riëtte zien, die de Mont Ventoux aan het beklimmen is. Op zaterdag 11 september 2021 beklommen honderden wielrenners, hardlopers en wandelaars samen met ALS-patiënten de Mont Ventoux om geld op te halen voor de strijd tegen ALS. Wij hebben haar gesteund en we steunen daarbij het onderzoek naar ALS. 
Omstreeks 12.00 uur gaan we dan naar Wissinks Möll. Gelukkig kunnen we dat doen met de auto’s of met de fiets, en wie wil kan ook lopen. Daar krijgen we een verhaal te horen over wat de medewerkers van Wissinks Möl doen, en krijgen we allemaal een pannenkoek. We hebben dit project willen zien als een goed contact, dat we in de loop der jaren hebben opgebouwd met onze noabers.
We hopen op een stralende zondag en vooral veel plezier met elkaar. 

De werkgroep die deze startzondag heeft voorbereid bestaat uit Ria Teussink, Liesbeth Harms, Jan ter Mors en Olaf Haasnoot

Diensten in de kerk in Usselo.
Het Moderamen heeft besloten om met ingang van zondag 9 mei 2021 opnieuw kerkdiensten, zij het onder voorwaarden, met de gemeente in de kerk in Usselo te houden.
De voorwaarden zijn per 26 september vervallen.
  • De kerkdienst wordt ook digitaal uitgezonden;
  • is er is wel weer koffiedrinken na de kerkdienst.
Namens het moderamen;
Jan W. ter Mors (Voorz.)

 

Voor het online volgen van de kerkdiensten kunt op de volgende link klikken of deze link naar uw browser kopiëren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De uitzending zal ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst worden gestart.

Met vriendelijke groeten,
Roel ter Borg
Scriba PG Usselo

Emailadressen doorgeven

Wilt u op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen, geef dan uw naam,
adres en emailgegeven door aan de scriba: p.g.usselo1@gmail.com.

Diensten komende zondagen:
Zondag 3 oktober
ds.O.Haasnoot
Zondag 10 oktober
ds. R. de Vries uit Almelo.

Bereikbaarheid van de kerk-
Aktuele situatie 26 september.

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zijn de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat volop in gang. Afgelopen week zijn de werkzaamheden tussen de bebouwde komgrens bij de Lammerinkweg en het Kerkenbruggerpad opgestart. Hierdoor is onze kerk en het Verenigingsgebouw slecht bereikbaar.Momenteel kunt u vanuit Boekelo niet verder dan de Usseleresweg rijden.

Een optie is om aan de Haaksbergse kant van Usselo via de Haaksbergerstraat, Usselerveenweg (bord Crematorium), Helmerstraat en Lammerinkweg naar de parkeerplaats naast het Verenigingsgebouw te rijden. Houdt er wel rekening mee dat de Lammerinkweg een zandweg is, houdt daarom met uw snelheid rekening met fietsers zodat zij niet in een stofwolk verdwijnen.

Vanuit Enschede kunt u met de auto tot restaurant Hanninkshof rijden.

Per fiets kunt u vanuit Boekelo via de Rosinkweg en het Kerkenbruggerpad naar de Haakbergersraat rijden. U moet dan wel om de werkzaaheden heen fietsen. Vanuit Enschede is de kerk en het Verenigingsgebouw over de Haaksbergerstraat wel bereikbaar. De fietsroute vanuit de Helmerhoek naar Usselo is natuurlijk ook een goede optie.


Informatie over het hele project met tijdspad:
Zoals u misschien al hebt gezien, zijn de werkzaamheden van de afwaardering van de Haaksbergerstraat inmiddels in gang gezet. In het kort betekent dit dat de Haaksbergerstraat buiten de bebouwde kom een 60 km/u weg wordt en binnen de bebouwde kom van Usselo een 30 km/u weg.
Helaas hebben deze werkzaamheden impact op de bereikbaarheid van Usselo en onze kerk en het Verenigingsgebouw.
In het kort zal ik de fasering van de werkzaamheden aan u voorleggen:
De Haaksbergerstraat vanaf Haaksbergen tot de bebouwde komgrens aan de Haaksbergse kant Usselo wordt tussen 30 augustus tot en met 24 september geasfalteerd (fase 1). Hierdoor is Usselo vanuit de kant van Haaksbergen niet met de auto bereikbaar zijn. Per fiets blijft dit wel mogelijk. 
In de Boekelosestraat, vanaf de aansluiting van de Usseleresweg tot de aansluiting op de Haaksbergerstraat, wordt het asfalt tussen13 september en 21 oktober opgebroken en vervangen door een klinkerverharding (fase 2). Vanuit de richting Boekelo kunt u dan niet verder dan de Usseleresweg rijden. Vanaf daar blijft onze kerk te voet bereikbaar.
In Usselo zelf wordt het asfalt in de Haaksbergsestraat in 2 fasen (fase 3 en 4) opgebroken en vervangen door een klinkerbestrating. Fase 3, tussen de bebouwde komgrens aan de Haaksbergse kant en het Kerkenbruggerpad, wordt tussen 20 september en 8 november aangepakt en fase 4, tussen het Kerkenbruggerpad en de bebouwde komgrens aan de Enschedese kant wordt tussen 11 oktober e 30 november aangepakt.
Per fiets en te voet blijft de kerk en het Verenigingsgebouw over de Haaksbergerstraat bereikbaar.
Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Wij zullen u hier op onze website op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de planning.
Wij hopen dat u, ondanks deze belemmeringen, toch uw weg naar de kerk weet te vinden. Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten via Kerkdienstgemist te volgen op de website: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo
 
 
 
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.