Kerkenraad en contactadressen.

Samenstelling van de kerkenraad.

PREDIKANT
ds. Wiebke Heeren.
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo.
tel. 053-2316060

DIAKENEN
Mieke Lippinkhof - Hubers, Boekelose Stoomblekerij 59, tel. 053-4357195  voorzitter 
Liesbeth Harms, Suze Groeneweglanden 9 7542NP, Enschede tel. 053-4767733  secretaris 
Henk Blik, Beckumerstraat 82, mob. 06-22702798  penningmeester 
Tineke Dikken  Weleweg 32   tel 06-18180274

OUDERLINGEN
Jan ter Mors, Willem Rijbertsstraat 26, 06-51066319  voorzitter kerkenraad
Roel ter Borg, Mastbos 61, tel. 06-55075120  scriba kerkenraad
Lidie Farro-Geessink, Berriehoek 31, tel. 06-13714202
Joke Aalpol - Pasman, Haaksbergerstraat 1006, tel. 06- 13793855
Ria Teussink   Lammerinkweg  tel. 053- 4282436 of 06-14344119


OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS
Klaas Boersma, Hilbertlanden 35, tel. 06-14572261
Henk Abbink, Windmolenweg 45 , 053-4281708
Jan Berenbroek, Buurserstraat 500, tel. 053-4761892
Paul Swank, Willem Kalfstraat 62, tel. 06-10301492 penningmeester 
Jos Bonke, Bernard Roerinkstraat  71  7548 EL (geen zitting in de kerkenraad)

Overige contactadressen.

Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)
Kerkelijk bureau, Lammerinkweg 1, tel. 06-10301492
email: kerkrentmeesters-pgusselo@outlook.com

Cantorij
Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond  16.30-17.30  uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof, Boekelose Stoomblekerij 59. Tel: 053-4357195 of 06-53928328
Cantrix:  Lidy Dekker.

Open Vensterwerk
Greetje van der Valk- Dekker. Kwinkelerweg 39 Tel: 053-4282020

Kindernevendienst en oppas
Rineke Overbeek , Grote Veldweg 21, tel. 06-33972474

Jeugdkerk voor 12 - plussers
Jenny Stokkers, Boekelerhofweg 100, tel.053-4281269

Verzorging opname van de kerkdienst
Joop Harms, Rien v.d. Broeke, Ties Bos, Henny Dekker.
De diensten zijn online te volgen en terug tekijken via www.kerkdienstgemist.nl.

Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst)
Mieke Lippinkhof, 053-4357195 of 06-53 92 83 28

Kerkblad de Drieklank.
komt 6x per jaar uit. Redaktie: Roel Bruinsma en Herma Blik.
Copij kan worden gestuurd naar: drieklank@protestantsegemeente-usselo.nl

Zondagsnieuws.
Elke week komt er een zondagsnieuws uit. Deze wordt uitgedeeld in de kerkdienst en staat op de website.
Contactpersonen: Roel ter Borg en Herma Blik.
Copij kan worden gestuurd naar: zondagsnieuws@protestantsegemeente-usselo.nl

Verenigingsgebouw.
Haaksbergerstraat 821 -7548 PB Usselo.
Repetities koren, vergaderingen van buurtverenigingen en kaartclubjes.
Reservering kerk en verenigingsgebouw - contactpersoon: Riette Wissink, tel. 06-23726729
Ook voor uitgifte grafrechten. email: mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde begraafplaats Usselo
www.begraafplaats-usselo.nl
postbus 10016
7504 PA Enschede.
Contactpersoon: Riette Wissink tel. 06-23726729

Interkerkelijke werkgroep
Marion Reinderink, Beckumerstraat 184, tel. 0534283013
Op dit moment niet zo aktief maar voor de toekomst wel plannen om dit weer op te zetten.


 

 

 

terug