PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
WELKOM

WELKOM
Protestantse gemeente te Usselo

Opnieuw diensten in de kerk in Usselo.
Het Moderamen heeft besloten om met ingang van zondag 9 mei 2021 opnieuw kerkdiensten, zij het onder voorwaarden, met de gemeente in de kerk in Usselo te houden.
De voorwaarden zijn:
  • Er mogen maximaal 50 bezoekers per dienst in de kerk; (Mocht de kerk vol zitten dan worden de “laatkomers” verzocht weer naar huis te gaan i.v.m. overschrijden van het maximum)
  • Bezoekers moeten de pijlen op de vloer in de kerk volgen en gaan zelf op de plek zitten;
  • Bezoekers schijven wel hun naam en telefoonnummer op de bezoekerslijst in de hal van de kerk;
  • De bezoekers dragen mondkapjes als zij zich verplaatsen in de kerk;
  • Er wordt niet gezongen omdat blijkt dat op deze wijze het virus zich actief verspreidt;
  • De kerkdienst wordt ook digitaal uitgezonden;
  • In juni is er wel weer koffiedrinken na de kerkdienst.
Namens het moderamen;
Jan W. ter Mors (Voorz.)

 

Voor het online volgen van de kerkdiensten kunt op de volgende link klikken of deze link naar uw browser kopiëren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De uitzending zal ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst worden gestart.

Met vriendelijke groeten,
Roel ter Borg
Scriba PG Usselo

Emailadressen doorgeven

Wilt u op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen, geef dan uw naam,
adres en emailgegeven door aan de scriba: p.g.usselo1@gmail.com.

Zondag 25 juli 2021
ds.H.S. Cohen Stuart -Fens uit Haaksbergen

Zondag 1 augustus 2021
ds. M. Schepers- v.d.Poll uit Enschede


Jeugdkerk

Kijk hier naar de Kinderpassion
Met dank aan alle vrijwilligers, Jeroen Wijlens, de kinderen van kindernevendienst en zeker ook met dank aan de kinderen van OBS Molenbeek, locatie Usselo!


 
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.