Covid-19 Gebruiksplan kerkgebouw PGU

Er is een protocol voor het geval er weer Covid-19 acties nodig zijn.
Wij volgen en voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland.   Covid-19 Gebruiksplan kerkgebouw PGU is onze uitwerking van deze richtlijnen.
 
terug