PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
De kosters De kosters

Wat doen de kosters zoal?
Op zondag zorgen ze ervoor dat het kerkgebouw klaar is voor de kerkdienst: de deuren zijn geopend, de lampen zijn aan, er heerst in het koude seizoen een aangename temperatuur, indien nodig staan de liederen en de te lezen teksten genoemd op het bord, De paaskaars en eventuele andere kaarsen staan klaar voor gebruik, en er is gezorgd voor lucifers. De bijbel ligt klaar voor ouderling en dominee. De geluidsinstallatie en microfoon functioneren naar wens. Het luiden van de klok gebeurt op zondag automatisch; maar bij begrafenissen moet de koster de klok handmatig bedienen. Als er geen diaken is die het doet is het de koster die de kerkgangers verwelkomt en de zondagsbrief en liturgie uitdeelt. En een detail dat niet ongenoemd mag blijven: het glaasje water voor de voorganger.

Daarnaast zijn er ook op andere dagen wel eens diensten, met name rouwdiensten en trouwdiensten. Het werk aan deze diensten is voor de koster in principe hetzelfde. Maar aan bijzondere wensen van nabestaanden of huwelijksparen is na overleg met de koster vaak ook wel tegemoet te komen.

Wat doen de kosters niet?
De kosters hebben geen bemoeienis met de activiteiten in het Verenigingsgebouw. Reservering van, en informatie over kerk- en/of Verenigingsgebouw loopt via de kerkrentmeesters, per oktober 2012 in de persoon van Riëtte Wissink (contactgegevens zie colofon Drieklank, ook in te zien via deze website, klik hier).

Kleine voorgeschiedenis

Tot het jaar 2007 had de gemeente één koster. Dat was Hans Wooldrik, die dit werk vanaf 1 december 1996 heeft gedaan. De eerste jaren niet alleen voor het kerkgebouw in Usselo, maar ook voor dat van Boekelo. Hans bereikte in 2007 de pensioengerechtigde leeftijd. De financiële mogelijkheden om weer een full time koster aan te stellen ontbraken inmiddels, en er is toen gekozen voor kosterschap in de vorm van vrijwilligerswerk. Er werden vier mensen gevonden die de taken wel wilden overnemen, waaronder Hans zelf.

 

Inmiddels is ook Wim Crétier bereid gevonden als koster op te treden. Behalve Wim zijn er  nog 4 andere kosters; per mei 2017 zijn dat Hans Wooldrik, Henk Aalpol, René Jongejeugd en Gerard Roosink.
Een andere funktie van Gerard is het beheer van de begraafplaats. Enigszins in lijn hiermee is Gerard ook de koster die in principe bij begrafenissen dienst doet.
 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.