De ledenadministratie

In elk mensenleven zijn er op gezette tijden belangrijke veranderingen. Als u lid bent van onze gemeente vinden we het fijn als u ons daarvan op de hoogte stelt. Wij willen u ook graag op de hoogte houden met informatie over wat er in en rondom onze kerk gebeurt. In de eerste plaats omdat we met elkaar willen meeleven. We willen u dan ook graag kunnen bereiken en evt. bezoeken. We willen u ook kunnen aanschrijven voor bijeenkomsten of speciale acties. Omdat mogelijk te maken hebben wij actuele gegevens van u nodig. We hebben een ledenadministratie, verbonden met de landelijke PKN. In die ledenadministratie staan een aantal basisigegevens: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres en enkele kerkelijke gegevens inzake doop, belijdenis, overlijden e.d. afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. 
In het verleden ontvingen wij vanuit de burgerlijke stand van de gemeente wijzigingen in uw gegevens. Sinds de regels rondom privacy zijn aangescherpt is dit niet meer het geval.  Daarom vragen wij u om  ook altijd de ledenadministratie van onze gemeente te informeren wanneer er in uw situatie wijzigingen optreden. Dat kan gaan om verhuizing, geboorte, trouwen, echtscheiding of overlijden, maar ook om wijzigingen van bijv. uw telefoon- of mailgegevens.
Wanneer u lid bent van onze gemeente en u gaat verhuizen naar Enschede of elders dan kunt u aangeven dat u voorkeur heeft om lid in Usselo te blijven. Het is ook mogelijk dat u zich betrokken voelt bij de Protestantse Gemeente Usselo terwijl u in een ander deel van Enschede of elders woont. Ook dan kunnen wij u bij onze gemeente inschrijven.
Hoewel we dat niet hopen, kan het zijn dat u of een lid uit uw gezin zich uit onze gemeente wenst uit te schrijven. Dat kan zijn omdat het gaat om een verhuizing of dat u geen lid van de PKN meer wenst te blijven. Wij vragen u dit dan schriftelijk aan ons te laten weten.
In alle gevallen van wijziging vragen wij u om de ledenadministratie te informeren door een brief te sturen naar Ledenadministratie PG Usselo, Lammerinkweg 1, 7546 RD Enschede.
Tenslotte is het van belang hier te vermelden dat de regels van de A.V.G. op onze ledenadministratie van toepassing zijn.

 
terug