PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
De ledenadministratie De ledenadministratie


In elk mensenleven zijn er op gezette tijden belangrijke veranderingen. Als u lid bent van onze gemeente willen we daar graag van op de hoogte worden gehouden. In de eerste plaats omdat we met elkaar willen meeleven. Maar u begrijpt dat we van enkele honderden leden niet alle wederwaardigheden uit het hoofd kunnen onthouden. Daar hebben we dan een ledenadministratie voor.
Onze ledenadministratie hoeft overigens maar vrij weinig van u te weten; het gaat om een aantal basisgegevens.
In deze tekst informeren wij u waarover wij graag door u op de hoogte gesteld willen worden, en hoe u dat kunt doen.


Voor een groot aantal veranderingen hoeft u geen actie te ondernemen omdat we die via de LRP (LedenRegistratie Protestantse Kerk) doorkrijgen van de burgerlijke gemeente Enschede:
- verhuizing
- geboorte
- overlijden
- huwelijk
- scheiding
- geregistreerd samenwonen
Maar er zijn veranderingen die we wel degelijk graag van u vernemen:
- als u geen lid van een PKN-gemeente meer wilt zijn kunt u zich uitschrijven. U moet dan
een aangetekende brief sturen aan het kerkelijk bureau (zie onderaan deze pagina)
waarin u aangeeft per wanneer u en/of uw eventuele gezinsleden wensen uitgeschreven
te worden.
- Één van uw kinderen verhuist, b.v. vanwege een studie
- Een alleenstaande ouder verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis.
- Van een scheiding worden we wel op de hoogte gesteld. Maar niet van alle gevolgen.
Waar gaan de kinderen heen? Welke ouder gaat op welk ander adres wonen?
- U hoort bij de Protestantse gemeente Usselo, maar u gaat verhuizen naar Enschede
Stokhorst, of Haaksbergen/Buurse. Wilt u bij Usselo blijven horen, of wilt u worden
overgeschreven naar die andere gemeente?
In al deze gevallen ontvangen wij daarover graag van u bericht; u kunt dat sturen aan:
Kerkelijk bureau, Lammerinkweg 1, tel. 053-4283659,
email: mts-wissink@outlook.com

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
Roel ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
 Riette Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank: Roel Bruinsma en Herma Blik.
Roel Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53   06-83989549
Copij via email:
drieklank@protestantsegemeente-usselo.nl

Reactie Zondagsnieuws
Roel ter Borg tel. 06-55075120 en Herma Blik tel. 06-49271654
Copij: zondagsnieuws@protestantsegemeente-usselo.nl
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.