De kerkrentmeesters


Het werk van de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Usselo beslaat drie terreinen:
- beheer gebouwen
- werkgeverschap
- financieel beheer.

Beheer gebouwen.
Daar is in de eerste plaats het kerkgebouw. Dat moet uiteraard geschikt zijn voor de zondagse erediensten. Maar ook trouw- en rouwdiensten vinden er plaats, en bovendien moeten cantorij, koren en orkesten er kunnen functioneren.
Verder is er het Verenigingsgebouw, waar niet alleen kerkelijke, maar ook andere activiteiten plaats vinden. De cantorij repeteert er, er worden recepties gehouden voor bezoekers van bruiloften, condoléances ter gelegenheid van begrafenissen en crematies.

Werkgeverschap.
Onze Protestantse gemeente Usselo is ook werkgever. Dat werkgeverschap is vanuit de kerkenraad gedelegeerd aan de kerkrentmeesters. Het gaat daarbij zowel om betaalde als onbetaalde functies.
De gemeente heeft op het moment van schrijven van dit artikel in betaalde dienst:
Predikant: Wiebke Heeren.
Organisten: Peter Slotman en Jan Fahner.
Cantrix: Lidy Dekker.

Verder beschikt de gemeente over een aanzienlijk aantal vrijwilligers.  Hier worden er een aantal genoemd.
Vier kosters: Henk Aalpol, Gerard Roossink, Hans Wooldrik en Rene Jongejeugd.
Sjouke Veenbaas, tuinman.
Paul Swank voor de ledenadministratie
Het beheer van het Verenigingsgebouw: Riëtte Wissink
De bijdragen-administrateur: Coen Nijkamp, zie iets verderop.
Er gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Kerkrentmeesters nog meer binnen onze gemeente, zoals b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de kerk, het Verenigingsgebouw en de pastorie; het schenken van koffie en thee na de kerkdiensten en begrafenissen en crematies, soms voor een vergoeding. Ook het schoonmaken van kerkgebouw en Verenigingsgebouw wordt gedaan door vrijwilligers; alleen het ‘grote werk’ wordt uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf.

Financieel beheer.
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het financieel beheer van de gemeente. Vanuit hun eigen invalshoek (kerkbeheer) zien zij erop toe dat het financieel beheer ten goede komt aan de gemeente als geheel. Voor een goede taakinvulling maakt het college van kerkrentmeesters financiële beleidsplannen, begrotingen en jaarrekeningen. De laatste twee zijn te vinden op de pagina “ANBI” subpagina “ANBI gemeente” op deze website.
De grootste inkomensbron komt via gemeenteleden: via Aktie Kerkbalans, collectes en incidentele giften van gemeenteleden. Daarnaast opbrengst uit vermogen.
Veel werk wordt daarbij verzet door de bijdragen-administrateur, Coen Nijkamp, die zelf echter géén kerkrentmeester is.

terug