PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Kerkenraad en contactadressen. Kerkenraad en contactadressen.

Samenstelling van de kerkenraad

PREDIKANT
ds. Wiebke Heeren.
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo.
tel. 053-2316060

DIAKENEN
Esther Mol, Enschede, tel. 06-19914592
Liesbeth Harms, Suze Groeneweglanden 9 7542NP, Enschede tel. 053-4767733
secretaris diaconie
Mieke Lippinkhof - Hubers, Boekelose Stoomblekerij 59, tel. 053-4357195
voorzitter diaconie
Henk Blik, Beckumerstraat 82, mob. 06-22702798

penningmeester diaconie

OUDERLINGEN
Jan ter Mors, Willem Rijbertsstraat 26, 06-51066319
ouderling met bepaalde opdracht, preases kerkenraad
Joke Aalpol - Pasman, Haaksbergerstraat 1006, tel. 06- 13793855
Roel ter Borg, Mastbos 61, tel. 06-55075120
scriba kerkenraad
Lidie Farro-Geessink, Berriehoek 31, tel. 06-13714202
Klaas Boersma, Hilbertlanden 37, tel. 06-14572261


OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER
Riette Wissink-Roossink, Geessinkweg 403 tel. 053-4773098
Henk Abbink, Nieuwe Kampweg 130, 053-4281708
Jan Berenbroek, Buurserstraat 500, tel. 053-4761892
Paul Swank, Willem Kalfstraat 62, tel. 0610301492
penningmeester kerkrentmeesters

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)
dhr. G.H Bonke, Bernard Roerinkstraat  71  7548 EL

Overige contactadressen.

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)
Kerkelijk bureau, Lammerinkweg 1, tel. 053-4283659
email: mts-wissink@outlook.com

 Cantorij
Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond  16.30-17.30  uur in het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof, Boekelose Stoomblekerij 59. Tel: 0534357195 of 06-53928328
Cantrix: mevr. Lidy Dekker.

 Open Vensterwerk
Greetje van der Valk- Dekker. Kwinkelerweg 39 Tel: 0534282020

 Kindernevendienst en oppas
Rineke Overbeek , Grote Veldweg 21, tel.053- 4281269

 Jeugdkerk voor 12 - plussers
Jenny Stokkers, Boekelerhofweg 100, tel.053-4281269

Verzorging opname van de kerkdienst
Joop Harms, Rien v.d. Broeke, Ties Bos, Henny Dekker en Evita Vedders.
De diensten zijn online te volgen en terug tekijken via www.kerkdienstgemist.nl.

Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst)
Mieke Lippenkhof, 053-4357195 of 06-53 92 83 28
Erna Nijhuis, 053-4288391 of 06-28 53 29 59

Kerkblad de Drieklank.
komt 6x per jaar uit. Redaktie: Roel Bruinsma en Herma Blik.
Copij kan worden gestuurd naar: drieklank@protestantsegemeente-usselo.nl

Zondagsnieuws.
contactpersonen: Roel ter Borg en Herma Blik.
Copij kan worden gestuurd naar: zondagsnieuws@protestantsegemeente-usselo.nl

Verenigingsgebouw.
Haaksbergerstraat 821 -7548 PB Usselo.
Reservering kerk en verenigingsgebouw:contactpersoon: Riette Wissink, tel. 06-23726729
Ook voor uitgifte grafrechten. email: mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde begraafplaats Usselo
www.begraafplaats-usselo.nl
postbus 10016
7504 PA Enschede.
Contactpersoon: Riette Wissink tel. 06-23726729

 

-Usselo Vocaal
info: Corry Luimers 06-30864011
 
- Interkerkelijke werkgroep
Marion Reinderink, Beckumerstraat 184, tel. 0534283013


 

 

 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
Roel ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
 Riette Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank: Roel Bruinsma en Herma Blik.
Roel Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53   06-83989549
Copij via email:
drieklank@protestantsegemeente-usselo.nl

Reactie Zondagsnieuws
Roel ter Borg tel. 06-55075120 en Herma Blik tel. 06-49271654
Copij: zondagsnieuws@protestantsegemeente-usselo.nl
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.