PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 18 december 2022 zondagsnieuws 18 december 2022


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 18 december 2022
De liturgische kleur is paars. Vierde zondag van advent.
Deze dienst is ook online te volgen. Er is kindernevendienst.
Usselo: 10.00 uur Voorganger: dhr. W. Ekker uit Enschede.
Ouderling: Jan ter Mors en Kerkrentmeester: Henk Abbink
Diaken: Liesbeth Harms Organist: Jan Fahner Koster: Gerard Roossink

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we vandaag de verzen 1 en 2 van lied 600.

Voorzorgsmaatregel Corona De kerkenraad heeft besloten dat er bij het binnenkomen en bij het uitgaan van de kerk als groet geen handen meer worden geschud. Wij hopen op uw begrip en hopen met u dat het bij deze voorzorgsmaatregel blijft.

Energiekosten….
In verband met de hoge kosten voor de energie en daarnaast de duurzaamheidsgedachte heeft de kerkenraad besloten om het energieverbruik in de kerk terug te dringen.De kerk zal de komende winter alleen nog met vloerverwarming worden verwarmd en de temperatuur in de kerk zal daardoor niet meer boven de 17 graden uitkomen. Daarom willen wij u aanraden om, als u naar de kerk gaat, zich warm aan te kleden en de jas aan te houden. Het Verenigingsgebouw wordt door heteluchtverwarming verwarmd en kost daardoor veel minder energie. Dat betekent voor u dat u na de dienst uw koffie en thee met elkaar in een warme omgeving kunt gebruiken. Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.
Mocht u besluiten om de dienst thuis via Kerkdienstgemist te volgen, wilt u dan ook aan ons denken bij het afkondigen van de collectes? 

Bloemen in de dienst
De bloemen gaan als groet en felicitatie naar de heer Wijnbergen Vretberg 9 hij is 80 jaar geworden.
En als groet en bemoediging naar mevr. Wevers Pastoor Schneiderstraat 33 Zij heeft een nieuwe knie gekregen.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Adventscollecte
Collecte Protestantse Kerk Jong Protestant
Ontdekken wat kerst betekent
Welke overweging maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden?
Wat dachten de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de kerst challenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerk organisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid vd personages uit het kerstverhaal. 6000 jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer vd bijbel.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 18 december.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 18 december.
Uw giften zijn zeer welkom.

Voedselbank
Als u het kunt missen, denkt u er dan aan dat u ook de komende weken een bijdragen voor de voedselbank kunt meenemen? De doos voor de Voedselbank staat voor in de kerk. Natuurlijk mag u ook een doos meenemen en thuis vullen. Zo kunnen we met elkaar een steentje bijdrage in de bestrijding van armoede.

Kerstspel van en voor de kinderen op zondag 18 december op de deel bij de fam.Leefers aan de Haaksbergerstraat tegenover de kerk. Dit zal zijn om 12 uur en om 13 uur (dus niet om 16 en 17 uur!!)
Kerstmarkt ook vanaf 12.00 uur en niet vanaf 16.00 uur!! Geef dit door aan een ieder die interesse heeft.Hier o.a. verkoop van oliebollen, kniepertjes, kerstbakjes etc. en de opbrengst is voor Reach another Foundation.
Er is kindernevendienst op 18 december zodat de kinderen mee kunnen na de kerk en daarna naar het kerstspel en de kerstmarkt. U kunt uw (klein) kinderen dus meenemen!

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

De diensten met kerst en oud en nieuw. Let op: bij sommige diensten andere tijden!!
Kerstavond zaterdag 24 december
om 22.00 uur dienst, voorganger ds. O. Reitsma uit Enschede. Mmv de cantorij.
Eerste kerstdag zondag 25 december
om 10.00 uur dienst, voorganger ds. W. Heeren, mmv de cantorij.
Oudejaarsdag zaterdag 31 december
om 15.00 uur in Twekkelo: ds. M. Schepers-v.d. Pol.
Nieuwjaarsdag zondag 1 januari
om 11.00 uur in Usselo: ds. W. Heeren.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met één van de ouderlingen. De gegevens van de ouderlingen zijn te vinden in de Drieklank of op onze website.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.