PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws en orde van dienst 1 januari 2023 zondagsnieuws en orde van dienst 1 januari 2023


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 11 uur Voorganger: Ds. Wiebke Heeren.
Ouderling: Roel ter Borg, Diaken: Henk Blik, Kerkrentmeester: Henk Abbink,
Koster: Gerard Roossink, Organist: Jan Fahner


Orde van dienst
De orde van dienst staat op de achterzijde


Voorzorgsmaatregel Corona
Zoals uit de media is op te maken loopt het aantal coronabesmettingen helaas weer op. De kerkenraad heeft daarom besloten dat er bij het binnenkomen en bij het uitgaan van de kerk als groet geen handen meer worden geschud. Wij hopen op uw begrip en hopen met u dat het bij deze voorzorgsmaatregel blijft.

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat deze zondag als groet en felicitatie naar mevrouw en de heer Heino uit Haaksbergen, zij waren afgelopen week 50 jaar getrouwd.
De tweede bos bloemen gaat, als groet en bemoediging, naar de heer Rommelaar, Stationsplein 29.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.Collectes
De collecte tijdens de dienst is deze zondag voor de plaatselijke diaconie in Usselo! Samen gemeente zijn is lief en leed delen, en daar heeft de diaconie uw hulp bij nodig!
Steun ons met gebed en collecte!
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 1 januari. 
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.

Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 1 januari.
Uw giften zijn zeer welkom.


Samenkomst in het Verenigingsgebouw
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw het glas te heffen op het nieuwe jaar en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 8 januari
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Jaap Jonk uit Laren
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u allen veel heil, zegen en vrede in die nieuwe jaar, een goede dienst en daarna een fijne zondag.


Orde van dienst

 
WELKOM
AAANSTEKEN VAN DE KAARSEN
daarbij zingen wij:
LIED : 600: 4. 5
MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD
BEGINLIED: 517 : 1. 2. 3 (staande)
VOTUM RN GROET
GEBED
LIED: vervolg 517: 4. 5
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
V: ...daarom bidden wij samen:
A: Heer, ontferm U.
LIED: 301 k als afsluiting van het gebed
LIED: 303
GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
SCHRIFTLEZING EERSTE TESTAMENT: Numeri 6 : 22 - 27
LIED: 864: 1. 2. 3. 4
SCHRIFTLEZING TWEEDE TESTAMENT: Handelingen 4: 8 - 12
LIED: 534 : 1. 3. 4
MEDITATIE I
SCHRIFTLEZING TWEEDE TESTAMENT: Handelingen 4: 13 - 22
LIED: 534 :2
MEDITATIE II
ORGELSPEL
LIED: 438
DANK - EN VOORBEDE
STIL GEBED
ONZE VADER
COLLECTE
SLOTLIED: 814 als een proeve zingen we elkaar toe (staande)
ZENDING EN ZEGEN
V: Over onze harten, over onze huizen
A: de zegen van God
V: In ons leven, in ons geloven,
A: de liefde van God
V: Aan ons eind en nieuw beginnen,
A: de barmhartigheid van God
om ons te ontvangen en thuis te brengen. Amen.
LIED: 425


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.