PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 8 januari 2022 zondagsnieuws 8 januari 2022


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

Zondag 8 januari
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 11 uur Voorganger: Ds. Jaap Jonk uit Laren
Ouderling: Jan ter Mors, Diaken: Mieke Lippinkhof, Kerkrentmeester: Paul Swank,
Koster: Henk Aalpol, Organist: Peter Slotman


Orde van dienst
De orde van dienst staat op de achterzijde

Voorzorgsmaatregel Corona
Zoals uit de media is op te maken loopt het aantal coronabesmettingen helaas weer op. De kerkenraad heeft daarom besloten dat er bij het binnenkomen en bij het uitgaan van de kerk als groet geen handen meer worden geschud. Wij hopen op uw begrip en hopen met u dat het bij deze voorzorgsmaatregel blijft.

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat deze zondag als groet en felicitatie naar de heer Brunnekreeft, Jan van Elburgstraat 63, hij is 90 jaar geworden.  
De tweede bos bloemen gaat, ook als groet en felicitatie, naar de heer Egberink Oude Veenweg 102, hij is 80 jaar geworden.


Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
Diaconie collecte voor de Leendert Vriel stichting
De stichting Leendert Vriel is opgericht na het overlijden van een jonge man uit Enschede. Eind jaren zeventig was thuis sterven nauwelijks denkbaar. Deze man was ernstig ziek en wilde graag thuis sterven, daarom heeft zijn vrouw dat samen met hun vrienden en familie mogelijk gemaakt. In de krant is zijn verhaal beschreven onder het pseudoniem ‘’Leendert Vriel’’. Na zijn overlijden kwam uit deze kring het initiatief dit ook voor anderen mogelijk te maken. Zo is in 1980 de eerste Stichting Leendert Vriel opgericht. Tegenwoordig is er een landelijke Koepel met de naam ‘Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg’ (VPTZ, Nederland). Er zijn ruim 200 stichtingen aangesloten en er werken door het hele land meer dan 10.000 vrijwilligers om er ‘’te zijn’’ als het er om gaat. Ook uit onze gemeente zijn hiervoor vrijwilligers actief. Uw bijdrage is meer dan welkom voor dit prachtige initiatief.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 8 januari. 
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 8 januari.
Uw giften zijn zeer welkom.


Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag 15 januari
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Hetty Cohen Stuart-Fens uit Haaksbergen.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.


Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst

 
Inleidend orgelspel
Woord van welkom
Aansteken van de kaarsen, lied 600: 1 en 2
Psalm 121 vers 1 en 4 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’
Begroeting
Lied 601 (1 t/m 3) ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
Gebed van Anselm Grün
Gezang 802: 1, 2 en 3 ‘Door de wereld gaat een woord’
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing Genesis 12: 1 t/m 9

 
Gezang 802: 4, 5 en 6
Preek
Muziek, vrij orgelspel
Gezang 825: 1, 2 en 4 ‘De wereld is van Hem vervuld’
Dank en voorbeden
Aandacht voor de collecte
Slotlied 415: 1 en 2 ‘zegen ons Algoede’
Zegen
Antwoordlied: 415:3 ‘amen, amen, amen!’


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.