De kosters

Informatie over kosters

Wat doen de kosters zoal?
Op zondag zorgen ze ervoor dat het kerkgebouw klaar is voor de kerkdienst: de deuren zijn geopend, de lampen zijn aan, er heerst in het koude seizoen een aangename temperatuur. De paaskaars en eventuele andere kaarsen staan klaar voor gebruik, en er is gezorgd voor lucifers. De bijbel ligt klaar voor ouderling en dominee. De geluidsinstallatie en microfoon functioneren naar wens. Het luiden van de klok gebeurt op zondag automatisch; maar bij begrafenissen moet de koster de klok handmatig bedienen. Als er geen diaken is die het doet is het de koster die de kerkgangers verwelkomt en het zondagsnieuws uitdeelt. En een detail dat niet ongenoemd mag blijven: het glaasje water voor de voorganger.

Daarnaast zijn er ook op andere dagen wel eens diensten, met name rouwdiensten en trouwdiensten. Het werk aan deze diensten is voor de koster in principe hetzelfde. Maar aan bijzondere wensen van nabestaanden of huwelijksparen is na overleg met de koster vaak ook wel tegemoet te komen.

Wat doen de kosters niet?
De kosters hebben geen bemoeienis met de activiteiten in het Verenigingsgebouw. Reservering van, en informatie over kerk- en/of Verenigingsgebouw loopt via de kerkrentmeesters, per oktober 2012 in de persoon van Riëtte Wissink (contactgegevens zie colofon Drieklank, ook in te zien via deze website, klik hier).

Kleine voorgeschiedenis

Tot het jaar 2007 had de gemeente één koster. Dat was Hans Wooldrik, die dit werk vanaf 1 december 1996 heeft gedaan. De eerste jaren niet alleen voor het kerkgebouw in Usselo, maar ook voor dat van Boekelo. Hans bereikte in 2007 de pensioengerechtigde leeftijd. De financiële mogelijkheden om weer een full time koster aan te stellen ontbraken inmiddels, en er is toen gekozen voor kosterschap in de vorm van vrijwilligerswerk. Er werden vier mensen gevonden die de taken wel wilden overnemen, waaronder Hans zelf. Er zijn 4 kosters:  Hans Wooldrik, Henk Aalpol, René Jongejeugd en Gerard Roosink.
Een andere funktie van Gerard is het beheer van de begraafplaats. Enigszins in lijn hiermee is Gerard ook de koster die in principe bij begrafenissen dienst doet.

terug