Nieuws en komende activiteiten.

U kunt hier ons nieuws en de komende activiteiten vinden. Ook activiteiten in de regio die voor u wellicht interessant zijn kunt u hier vinden.
In het zondagsnieuws en het kerkblad de Drieklank is ook veel te vinden over de activiteiten in onze gemeente.
Op donderdag 21 maart is er weer het tafelgesprek, met samen eten en bespreking van een thema. 
Start 18.00 uur en einde rond 20.00 uur. Locatie Verenigingsgebouw. Ook als u eerder bent geweest graag weer opnieuw opgeven vanwege het aantal bij de maaltijd!  Opgave bij ds. Wiebke Heeren of Herma Blik. Welkom!
Wiebke Heeren tel. 053-2316060 mail: wiebkeheeren@hotmailcom
Herma Blik tel. 06-49271654  mail: blikherma@gmail.com

Stilte vieringen.
We zijn niet de hele tijd stil, maar er is ruimte voor stilte op de woensdagavond vanaf 19 uur in de dorpskerken om ons heen.
Net als het jaar ervoor willen we ook dit jaar in de Veertig Dagentijd de mogelijkheid bieden, om op een laagsdrempelige manier aan te sluiten bij momenten van inkeer en bezinning. We nodigen u en jou hiervoor van harte uit!

21 Feb in Usselo in de Protestantse Kerk, Haaksbergerstraat 815
28 Feb in Haaksbergen in de Bonifatiuskerk, Veldmaterstr. 61
 6 Mrt in Buurse in het Kleine Kerkje, Alsteedseweg 22
13 Mrt  in Boekelo in Momentum, Beckumerstraat 169
20 Mrt  in Twekkelo  in de Johanneskerk, Twekkelerweg 110  
27 Mrt  in Haaksbergen in de Protestantse Kerk,Jhr. v.Heijdenstr 4


De stiltevieringen op weg naar Pasen op woensdagavond van 19:00 – 19:25 uur.
Deze keer in samenwerking met de rooms-katholieke parochie Zuidoost Twente.


Voedselbank en vastenaktie.
Een rare combinatie?
Vasten is voor gelovigen een voorbereiding op Pasen, een periode van inkeer en bezinning.
Vroeger was het gericht op niet eten van bepaald eten en drinken (alcohol).
Maar tegenwoordig ook om andere dingen , minder internetten of minder bezig zijn met
je mobiele telefoon. Of om dingen juist wel te doen!
  • Een betere omgang met jezelf.
  • Een betere omgang met je medemensen
  • Beter om gaan met het milieu
  • En voor Christenen een betere omgang met God. 
  • Vasten is ook stilstaan bij mensen die het financieel minder hebben dan jij.
Het idee is te geven ,wat je bespaart ( of kunt missen) om het leven van anderen te verbeteren.
Doet U mee?
Allerhande boodschappen zijn welkom! B.v Pasta , Rijst, Aardappelpuree, pastasauzen,
Soep ,ontbijtgranen, broodbeleg, blikken met groente en fruit ,olie, tandpasta enz enz.
Er staat een doos in de hal vd kerk. Een goede actie voor zowel Uzelf en voor een ander.
Na de vastentijd stoppen we tijdelijk! In het najaar gaan we weer verder met de voedselbank!
Namens de Diaconie heel hartelijk bedankt!
Liesbeth Harms


 
 
terug