Nieuws en komende activiteiten.

U kunt hier ons nieuws en de komende activiteiten vinden. Ook activiteiten in de regio die voor u wellicht interessant zijn kunt u hier vinden.
In het zondagsnieuws en het kerkblad de Drieklank is ook veel te vinden over de activiteiten in onze gemeente.

Noteer alvast:

Aktiviteiten vanuit de kerk:
donderdag 21 september, tafelgesprek: samen eten en in gesprek over een thema en alles wat ons bezighoudt! Locatie: Verenigingsgebouw Usselo vanaf 18.00 uur.
Opgave via Wiebke Heeren tel.053- 2316060 of Herma Blik tel. 06-49271654
wiebkeheeren@hotmail.com of hermablik@hjb-ict.com


Startzondag 24 september
Thema: Ga je mee of ....... Goa’j met?
In de dienst op 24-9 zal ds Wiebke Heeren ons
meenemen in gedachten over dit thema.
Ergens in mee gaan of werkelijk ergens mee
naar toe gaan...? Waar gaat dat over?
Wat vertelt de Bijbel daarover en wat heeft
dat in deze tijd met ons of met mij te maken?
Je kunt je er van alles bij afvragen: ...woar
geet ut op an? Woar goa’j op an?
Dat vraagt ook om begrip en vertrouwen,
dat je samen ergens aankomt of uitkomt.
We hopen dat u/jij nieuwsgierig bent
geworden.... U bent van harte uitgenodigd!
In ieder geval gaan we na afloop van de dienst
en het koffiedrinken fysiek ergens naar toe!
We brengen een bezoek aan de Synagoge in
Enschede, een verborgen parel in de stad. We
krijgen er een rondleiding en mogen even
meegaan in het denken en beleven van de
joodse traditie.
We hopen dat u meegaat!...... Goa’j met?
Programma
10.00 uur Kerkdienst in Usselo met ds Wiebke Heeren
11.00-11.40 uur Na dienst koffiedrinken in het verenigingsgebouw
12.00 -13.00 uur Bezoek aan de Synagoge in Enschede (Prinsestraat 14-16)
U kunt op eigen gelegenheid gaan óf gebruik maken van het aanbod om met iemand mee te
rijden. Dit kunt u aangeven bij de aanmelding hieronder.
13.30-14.30 uur Gezellige Broodmaaltijd in het verenigingsgebouw
Aanmeldstrook
U kunt zich aanmelden voor de startzondag en het bezoek aan de Synagoge:
Door inleveren van deze strook bij 1 van de komende kerkdiensten, bij de collecte of tijdens
het koffiedrinken.
Of u belt of mailt naar ds. Wiebke Heeren: 053- 2316060 / Wiebkeheeren@hotmail.com
Graag invullen (of doorgeven) wat van toepassing is:
o Ik ga op eigen gelegenheid mee naar de Synagoge
Naam: ......................................................................... Aantal personen.........
o Ik ga mee maar rijd graag met iemand in de auto mee
Naam: ......................................................................... Aantal personen..........
o Ik ga mee en heb wel plaats in mijn auto voor iemand
Naam: ........................................................................ Plaats voor ........personen
Graag uiterlijk dinsdag 19 september inleveren of via de mail doorgeven wat van toepassing is.
 
 
terug