PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Over ons Over ons

Samenstelling van de kerkenraad

PREDIKANT
Ds. O. G. Haasnoot, Haaksbergerstraat 819,  053 785 1695

DIAKENEN
mevr. E.Mol, Enschede, tel. 06-19914592
penningmeester diaconie
Liesbeth Harms, Suze Groeneweglanden 9 7542NP, Enschede tel. 053-4767733
secretaris diaconie
mevr M.E. Lippinkhof - Hubers, Boekelose Stoomblekerij 59, tel. 053-4357195
voorzitter diaconie
Henk Blik, Beckumerstraat 82, mob. 06-22702798

OUDERLINGEN
dhr. J.W. ter Mors, Willem Rijbertsstraat 26, 06-51066319
ouderling met bepaalde opdracht, preses kerkenraad
mevr. R Overbeek, Grote Veldweg 21, tel. 053-4280691
mevr.  H.J. Teussink - Nijhuis, Lammerinkweg 9, 053-4282438
mevr. B.G.J. Aalpol - Pasman, Haaksbergerstraat 1006, tel. 06 13793855
dhr. R.M. ter Borg, Mastbos 61, tel. 06-55075120
scriba kerkenraad

OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTER
mevr. R.H.A. Wissink-Roossink, Geessinkweg 403 tel. 053-4773098
dhr. H.G.H Abbink, Nieuwe Kampweg 130, 053-4281708
dhr. J. Berenbroek, Buurserstraat 500, tel. 053-4761892
dhr. P. Swank, Willem Kalfstraat 62, tel. 0610301492
penningmeester kerkrentmeesters

KERKRENTMEESTERS (geen zitting in de kerkenraad)
dhr. G.H Bonke, Bernard Roerinkstraat  71  7548 EL

Contactadressen

- Ledenadministratie (voor het doorgeven van mutaties)
Kerkelijk bureau, Lammerinkweg 1, tel. 053-4283659
email: mts-wissink@outlook.com

-Usselo Vocaal
info: Corry Luimers 06-30864011
 
- Interkerkelijke werkgroep
Marion Reinderink, Beckumerstraat 184, tel. 0534283013

- Cantorij
Deze participeert in kerkdiensten zowel in Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond  17.30-18.30 uur in het Verenigingsgebouw
Mieke Lippinkhof, Boekelose Stoomblekerij 59. Tel: 0534357195.

- Hervormde vrouwengroep Boekelo
G.G. van der Valk – Dekker, Kwinkelerweg 39, tel. 053-4282020

- Open Vensterwerk
G.G. van der Valk- Dekker. Kwinkelerweg 39 Tel: 0534282020

- Kerk in Actie (Zending, werelddiakonaat en ontwikkelingswerk)
Mieke Lippinkhof Boekelose Stoomblekerij 59, Tel: 0534357195

- Kindernevendienst en oppas
Rineke Overbeek , Grote Veldweg 21, tel.053- 4281269

- Jeugdkerk voor 12 - plussers
Jenny Stokkers, Boekelerhofweg 100, tel.053-4281269

- Verzorging opname van de kerkdienst
Hans Wooldrik, De Mans 16, tel.053-2300079

- Autodienst- Vervoer naar de kerk(dienst)
Mieke Lippenkhof, 053-4357195 of 06-53 92 83 28
Erna Nijhuis, 053-4288391 of 06-28 53 29 59

 

 

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.