De diaconie

Binnen de Protestantse Gemeente Usselo bestaat de diaconie uit 4 personen. Zij staan vermeld bij de " kerkenraad en contactadressen" op deze website. 

In het Nieuwe Testament komt het griekse woord “diaconia” regelmatig voor. Het betekent “dienst”. Oorspronkelijk had dit vooral betrekking op “dienen aan tafel”. Vandaar dat diakenen bij de viering van het avondmaal nog steeds een belangrijke rol vervullen. Later kreeg “dienen” ook de betekenis van “helpen waar geen helper is”.

Diakenen zijn vaak uitvoerend bezig. De kerntaak van de diaconie is dat zij zich inzet voor mensen in nood, dichtbij en veraf; en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Dat is trouwens uitdrukkelijk de taak voor de gemeente als geheel. De diaconie heeft hierin een stimulerende en toerustende taak, en schept de mogelijkheden voor gemeenteleden om mee te doen.
 

Helpen waar geen helper is
Tijdens de kerkdienst zijn het de diakenen die collecteren.  De diaconie beschikt over een lijst met goede doelen die vanuit de landelijke PKN worden aanbevolen. Daarnaast zijn er goede doelen die zich plaatselijk aandienen. De diaconie maakt hieruit een keuze, waarbij het accent ligt op plaatselijke goede doelen. Goede doelen die worden gesteund zijn b.v. Stichting Present, de Wonne, Viermarken, de Wonne en Citypastoraat. Landelijk is er een rooster van Kerk in Aktie voor collectedoelen. 
Behalve collecteren organiseert de diaconie ook nog enkele andere activiteiten:
Een Kerstmarkt, waarvan de opbrengst naar een van de goede doelen gaat.
- Ter gelegenheid van de “Dankdag voor gewas en arbeid’ worden er fruitmanden samengesteld, die verspreid worden onder oudere gemeenteleden  als groet van de gemeente.
- De Open Venster middagen. Voor alle gemeenteleden organiseert de werkgroep ''Open Venster'' in de veertigdagentijd (vóór Pasen) en in de adventstijd (vóór Kerst) een gezellige middag met een mediatief moment gevolgd door een eenvoudige maaltijd.
- de bloemen in de kerk. Voor gemeenteleden die een kroonjaar (vanaf 80 jr.) hebben of die 50 of 60 jaar gehuwd zijn. Ook voor zieke gemeenteleden of die een verlies hebben te verwerken kunnen de bloemen worden bestemd. De bloemen worden verzorgd door plaatselijke bloemisten en er zijn ook elke zondag 2 witte rozen. Deze kun je meenemen voor iemand die dit nodig heeft en het hoeft geen gemeentelid te zijn. Er is altijd 1 bos bloemen en zonodig kunnen er 2 worden geregeld.

De diaken en de liturgie
Het diaconaat is nauw verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol:
-de diaken doet mee met de voorbeden voor de noden in de wereld.
-de diaken doet mee met de voorbereiding en het uitdelen bij het Avondmaal.

De diaken als bestuurder
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Ook diakenen maken dus deel uit van het bestuur van de gemeente.

terug