PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
WELKOM

WELKOM
Protestantse gemeente te Usselo

Diensten in de kerk in Usselo.
Het Moderamen heeft besloten om met ingang van zondag 9 mei 2021 opnieuw kerkdiensten, zij het onder voorwaarden, met de gemeente in de kerk in Usselo te houden.
De voorwaarden zijn per 26 september vervallen.
  • De kerkdienst wordt ook digitaal uitgezonden;
  • is er is wel weer koffiedrinken na de kerkdienst.
Namens het moderamen;
Jan W. ter Mors (Voorz.)

Voor het online volgen van de kerkdiensten kunt op de volgende link klikken of deze link naar uw browser kopiëren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

De uitzending zal ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst worden gestart.

Met vriendelijke groeten,
Roel ter Borg
Scriba PG Usselo

Emailadressen doorgeven

Wilt u op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen, geef dan uw naam,
adres en emailgegeven door aan de scriba: p.g.usselo1@gmail.com.

Diensten komende zondagen:

Zondag 17 oktober
ds. W.Janssen uit Losser

Zondag 24 oktober
Usselo (en geen Twekkelo zoals vermeld in de Drieklank)
ds.J.Stein uit Haaksbergen.

Bereikbaarheid van de kerk-
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zijn de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat en de Boekelosestraat volop in gang. Momenteel zijn de werkzaamheden in de tussen de bebouwde komgrens bij de Lammerinkweg en de bebouwde komgrens aan de Enschedese kant in uitvoering. Hierdoor is onze kerk en het Verenigingsgebouw per auto slecht bereikbaar.
Hieronder  vindt u informatie over van de werkzaamheden met tijdspad over het hele project.
Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten online te volgen. Onder het kopje
De kerk online! vindt u de link naar Kerkdienstgemist.

Informatie over het hele project met tijdspad:
Zoals u misschien al hebt gezien, zijn de werkzaamheden van de afwaardering van de Haaksbergerstraat inmiddels in gang gezet. In het kort betekent dit dat de Haaksbergerstraat buiten de bebouwde kom een 60 km/u weg wordt en binnen de bebouwde kom van Usselo een 30 km/u weg.
Helaas hebben deze werkzaamheden impact op de bereikbaarheid van Usselo en onze kerk en het Verenigingsgebouw.
In het kort zal ik de fasering van de werkzaamheden aan u voorleggen:
De Haaksbergerstraat vanaf Haaksbergen tot de bebouwde komgrens aan de Haaksbergse kant Usselo wordt tussen 30 augustus tot en met 24 september geasfalteerd (fase 1). Hierdoor is Usselo vanuit de kant van Haaksbergen niet met de auto bereikbaar zijn. Per fiets blijft dit wel mogelijk. 
In de Boekelosestraat, vanaf de aansluiting van de Usseleresweg tot de aansluiting op de Haaksbergerstraat, wordt het asfalt tussen 13 september en 21 oktober opgebroken en vervangen door een klinkerverharding (fase 2). Vanuit de richting Boekelo kunt u dan niet verder dan de Usseleresweg rijden. Vanaf daar blijft onze kerk te voet bereikbaar.
In Usselo zelf wordt het asfalt in de Haaksbergsestraat in 2 fasen (fase 3 en 4) opgebroken en vervangen door een klinkerbestrating. Fase 3, tussen de bebouwde komgrens aan de Haaksbergse kant en het Kerkenbruggerpad, wordt tussen 20 september en 8 november aangepakt en fase 4, tussen het Kerkenbruggerpad en de bebouwde komgrens aan de Enschedese kant wordt tussen 11 oktober en 30 november aangepakt.
Per fiets en te voet blijft de kerk en het Verenigingsgebouw over de Haaksbergerstraat bereikbaar.
Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Wij hopen dat u, ondanks deze belemmeringen, toch uw weg naar de kerk weet te vinden. Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten via Kerkdienstgemist te volgen op de website: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo
 
 
 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.